Start nu
Start nu
_BUS7166_MitWerk_Louisa-og-Jesper_800x800px

BØRN & UNGE

Wegovy® til
overvægtige unge

Wegovy® er godkendt til vægttab til børn og unge ned til 12 år.
FIT for LIVET tilbyder vægttabsforløb for unge mellem 15 til 18 år, der opfylder betingelserne.

Vigtig information

Sundhedsstyrelsen ønsker at håndhæve reglerne for, hvem der kan behandle børn og unge med Wegovy®. Konsekvensen kan blive, at det kun er børnelæger med erfaring i behandling af svær overvægt hos børn og unge (som er en endnu mindre gruppe end børnelæger i sig selv), der må udskrive Wegovy® til de 15-18 årige.

Da FIT for LIVET meddelte Styrelsen for Patientsikkerhed, at vi påbegyndte medicinsk vægttabsforløb til unge fra 15-18 år, gav det ingen anledning til bemærkninger.

Sundhedsstyrelsen har efterfølgende udarbejdet en anbefaling, som skal tolkes som direkte forpligtende, så det skal og ikke bør være børnelæger med erfaring i behandling af svær overvægt hos børn og unge, der varetager behandlingen. Det er trods en stor mangel på effektive tilbud og børnelæger, der har erfaring med vægttabsmedicin.

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu bedt om en gennemgang af vores patientforløb. Vi afventer nu konklusionen på deres gennemgang.

Vi opstarter formentlig snart nye forløb for børn og unge. Kontakt os via vores infomail for yderligere oplysninger og venteliste.

 

De unge patienters historier fortalt til Jesper Nygart

Hør og læs familiernes egne erfaringer med årelange mislykkede vægttabsforsøg, før de som sidste udvej fik vægttabsmedicin. De unge og forældrene deler deres oplevelser med de offentlige tilbud samt følelsen af afmagt, stigmatisering og mistrivsel.

Ligeledes kan du læse FIT for LIVET’s brev til Styrelsen for Patientsikkerhed nedenfor.

Brev til Styrelsen for Patientsikkerhed

Behandlingen af unge med Wegovy er ikke en kur, men en kurs 

Indledning 

FIT for LIVET har specialiseret sig i vægttab med medicin og har oparbejdet en omfattende erfaring efter opstart  af mere end 8.500 behandlingsforløb med Wegovy de seneste 17 måneder. Alene i april 2024 tilmeldte 969  voksne sig medicinsk vægttabsbehandling hos FIT for LIVET.  

 

Behandling af unge 

FIT for LIVET har også siden 7. december 2023 behandlet svært overvægtige unge med Wegovy. Indtil videre  har 34 unge været i behandling, hvoraf tre er ophørt med behandlingen. I FIT for LIVET behandler vi ikke unge  under 15 år. Den typiske unge, vi møder, er 15-17 år og stærkt handicappet af sin overvægt både fysisk og  socialt. 

Alle unge, der ønsker en behandling, starter med en forundersøgelse på video sammen med deres forældre. Her  tages der stilling til, om den unge kan starte behandling. Hvis de unge godkendes til behandling, har de faste  samtaler hver måned med lægen, indtil de når vedligeholdelsesdosis. Herefter har de samtaler hver tredje  måned, og under hele forløbet har de adgang til ubegrænset rådgivning af lægen, hurtige svartider og ingen  ventetid på opstart. 

Vi følger Dansk Pædiatrisk Selskab Adipositasudvalgs hovedprincipper i behandlingen vedrørende optimering af  fysisk, mental og social trivsel, herunder vækst og udvikling, ved bl.a. at: 

 • Sikre optimal ernæring i relation til vækst og udvikling 
 • Optimere fysisk aktivitet og reducere fysisk inaktivitet 
 • Sikre tilstrækkelig og ordentlig søvn 
 • Minimere brugen af tobak, alkohol og rusmidler 

Vi har desuden et helt særligt fokus på de unges sociale liv, fordi hverdagen for de stærkt overvægtige unge ofte  har været nederlag efter nederlag og har betydet både mobning og fravær fra skolen. 

Alle de unge, der er i behandling hos FIT for LIVET, er bedømt efter alder, køn, højde og vægt, klassificeret som  ”svært overvægtige” ifølge internationale standarder. 

Desuden er erfaringerne fra STEP TEEN Once-Weekly Semaglutide in Adolescents with Obesity inddraget I  vores behandling. 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2208601 

 

Wegovy som en livsændrende behandling 

Wegovy er en livsændrende behandling, også for de unge. Det er ikke et “quick fix”, men starten på at lykkes  med at ændre sit liv. Stærk overvægt påvirker alle i de unges familier. Forældrene har en følelse af, at de er 

dårlige forældre, og de er meget bekymrede for, hvordan det skal gå den unge, der går glip af sin ungdom,  uddannelse og hele den formative periode med vennerne. 

 

De unges livskvalitet før behandlingen 

Efter en længerevarende snak med vores overvægtige unge patienter, er det tydeligt, at mange lever et ensomt  liv. De får bunker af kedelige bemærkninger, og mange bliver mobbet. De modtager stort set aldrig invitationer til  fester og følger kun med i sociale aktiviteter via de sociale medier, hvilket kun gør følelsen af udelukkelse endnu  stærkere. De bliver mere og mere inaktive og murer sig inde på deres værelser dag og nat. 

De oplever større humørsvingninger, ensomhed og sårbarhed end jævnaldrende unge, ikke mindst fordi alt hidtil  er fejlet i forsøget på at tabe vægt. De iklæder sig ofte en masse tøj og gerne med en hoodie, så de kan sidde og  gemme sig i skolen, og undgår så vidt muligt at deltage aktivt i undervisningen. Mange bliver også hjemme, og  derfor falder deres karakterer. Til gengæld stiger deres forbrug af ”skærm”. Hertil sover de også mere og ofte  midt på dagen. 

De kan ikke længere motiveres til diætistbehandling eller motion. Mange har decideret aversion mod diætister og  kommunale tilbud, ikke mindst fordi de oplever de gentagne kontrolvejninger som nederlag efter nederlag.  

 

FIT for LIVET som sidste udvej 

Det endelige knæk i deres selvværd får de, når de bliver henvist til en børneafdeling, som enten afviser dem,  inden de overhovedet er fremmødt, eller har ventetider på flere år. Enkelte har også oplevet, at børneafdelingen  forlanger yderligere 12 måneders diætistbehandling hos kommunen, som de allerede har prøvet uden held. 

De unge er kommet ind i en dødsspiral, hvor intet synes at virke. Når de unge og deres forældre henvender sig til  os, fortæller de, at det er ”den sidste udvej” for dem. Alle, vi har i behandling, er klar over, at der ikke er tale om  et “quick fix”. Wegovy er tydeligvis ikke en kur, men en ny kurs for de unge. 

 

Positiv udvikling med Wegovy 

Det, vi har oplevet i FIT for LIVET, er, at Wegovy er den første behandling, der hjælper disse fysisk og mentalt  nedbrudte unge. Allerede efter et par måneder oplever vi en klar forbedring i deres mentale tilstand, og den øges  i takt med, at de taber sig yderligere. Men vigtigst af alt: De unge oplever selv forandringen. 

Wegovy-behandlingen får dem til at genfinde håbet om vægttab og motiverer dem til at ændre deres kost og  motionere mere. De får også igen lyst til at omgås kammerater og deltage i social aktivitet. 

De glæder sig over, at de kan skifte garderobe til noget, der ligner de andre unges tøj, og pigerne begynder  sågar at lægge makeup. Teenage-ting, som de ikke så nogen mening i overhovedet, før opstart på behandlingen  hos os.  

 

Behandlingsresultater 

Efter opstart af Wegovy er behandlingen suppleret med intensiv vejledning og personlig coaching som tidligere  beskrevet. En meget stor del af de unge oplevede markante forbedringer. 

Vi har interviewet forældrene til de 22 unge, som har været i behandling med Wegovy i mindst to måneder eller  længere: 

 • Motion: 80% af forældrene oplevede øget aktivitetsniveau hos den unge. 
 • Kost og spisning: 83% af forældrene rapporterede forbedrede madvaner og mindre trøstespisning.
 • Humør: 77% af forældrene oplevede, at den unge fik bedre humør og mindre angst. 
 • Selvtillid: 79% af forældrene rapporterede øget selvtillid hos den unge. 
 • Socialt liv: 75% af forældrene mente, at den unge var blevet mere social og udadvendt.
 • Søvn: 78% oplevede, at deres unge havde forbedret søvnkvalitet. 
 • Skolegang: 73% af forældrene mente, at deres unge forbedrede deres skolepræstationer.  

Konklusion 

Den helt entydige konklusion af FIT for LIVETs behandling af stærkt overvægtige unge er, at Wegovy, sammen  med et intensivt opfølgende online forløb med de unge i øjenhøjde, uden fordømmelse eller forudindtagethed,  kan være et gennembrud i at hjælpe unge med at opnå og vedligeholde en signifikant sundere livsstil og stærkt  forbedret livskvalitet.  

 

Risiko ved behandlingsforbud 

I FIT for LIVET oplever vi, at aldersgruppen 15-18 år på mange måder er ”sidste udkald” for at opnå en  afgørende livsstilsændring. Jo længere tid man er overvægtig, desto sværere bliver det at ændre sin livsstil, og  som 15-18 årige er man af mange årsager fortsat påvirkelig. Hvis Sundhedsstyrelsens anbefalinger, vedrørende  hvem der skal behandle de unge, fastholdes, ved vi med stor sandsynlighed, at det vil få fatale følger for den gruppe. De vil opleve endnu et nederlag og formentlig definitivt opgive håbet om et vægttab, før de bliver 18. 

 

Opfordring til ændrede anbefalinger 

FIT for LIVET opfordrer til, at Sundhedsstyrelsen ændrer sine anbefalinger, således at minimum praktiserende  læger og andre speciallæger har mulighed for at tage 15-18 årige i medicinsk vægttabsforløb, hvorimod børn  under 15 år bør behandles af børnelæger. 

 

Kritisk syn på traditionelle behandlinger 

I bogen ’Det bedste for Barnet’ skriver overlæge Jens-Christian Holm, der har skabt ’Holbæk modellen’, om den  traditionelle behandling af svært overvægtige: 

Behandling af børn og unge med svær overvægt har historisk og internationalt vist skuffende resultater med  frafald på op til 83 % og med succesrater så lave som 15 % i løbet af det første år af behandlingen.” 

Wegovy er den gamechanger, som vi har ledt efter. Derfor bør adgangen for unge ikke begrænses.

 

Baggrund:  

 1. FIT for LIVET behandler de unge
 2. Svær overvægt skal tages seriøst
 3. Konventionelle slankekure, forebyggende indsatser, de kommunale indsatser og det offentlige sygehusvæsen virker ikke
 4. Kommentar til Adipositasgruppen
 5. Langtidskonsekvenserne ved svær overvægt
 6. FIT for LIVET behandler de unge 

Wegovy er et dansk lægemiddel, der giver mæthed, hvilket betyder, at tilbagevendende sult-impulser hæmmes. I  FIT for LIVET vurderer vi efter mere end 8.500 behandlingsforløb, at behandling med Wegovy er effektivt og  sikkert. Vores erfaring er, at de unges bivirkninger er de samme som hos de voksne, men synes at være mildere  end voksnes bivirkninger. 

FIT for LIVET har valgt kun at behandle unge i alderen 15-18 år, da de mere eller mindre er igennem puberteten,  hvorimod aldersgruppen 12-15 år betragtes som børn, og derfor i den initiale fase af puberteten. FIT for LIVET  valgte at behandle de unge efter grundige overvejelser, idet vi fik mange henvendelser af fortvivlede forældre. 

Da Wegovy er godkendt til 12-18-årige både af de amerikanske og de europæiske lægemiddelagenturer, synes  det ikke at være problematisk. 

Desuden havde vi på forhånd i efteråret 2023 informeret Styrelsen for Patientsikkerhed om vores planlagte  aktiviteter, uden at det gav anmærkninger.

 

Svær overvægt skal tages seriøst 

Det er vigtigt at komme tidligt i gang med en behandling for svært overvægtige. Allerede som 10, 11 eller 12-årig  har de svært overvægtige sygelige tilstande, som man ofte forbinder med gamle mennesker. 

 • 50% har højt eller for højt blodtryk
 • 44% har søvnapnø, med bl.a. træthed og depression til følge
 • 28% har forhøjet kolesterol
 • 14% har prædiabetes
 • Flere har fedtlever mv.

En ny dansk rapport fra VIVE har undersøgt de psykosociale konsekvenser af at have overvægt eller svær  overvægt omkring 7 og 14-års alderen for mere end 300.000 børn og har følgende konklusioner: (https://www.vive.dk/da/udgivelser/the-social-cost-of-childhood-overweight-and-obesity-ozoe58jv/)  

 • Børn med overvægt oplever i højere grad mobning, mistrivsel og skolefravær allerede i indskolingen, og deres præstationer i skolen kan ofte være lavere, når de afslutter grundskolen.
 • Børn med svær overvægt har en sandsynlighed på 44-117 procent for IKKE at have påbegyndt en ungdomsuddannelse ved 18-års alderen i forhold til børn med normalvægt.
 • Sandsynligheden for at modtage overførselsindkomster ved 21-års alderen er 54-85 procent højere for dem, der som børn havde svær overvægt, sammenlignet med dem, der havde normalvægt.

Samtidig ved vi, at det i forvejen er blevet meget svært at trives, selv som et ungt normalvægtigt menneske,  grundet bl.a. sociale medier. Svær overvægt udsætter disse børn i endnu højere grad og udgør således en større  trussel mod de unges sundhed og mod barnets psykologiske og sociale udvikling.

 

Konventionelle slankekure, forebyggende indsatser, de kommunale indsatser og det offentlige  sygehusvæsen virker sjældent ifølge vores unge og deres forældre 

FIT for LIVETs samtaler med forældre og behandling af de 22 stærkt overvægtige unge i alderen fra 15-18 år,  der har været i behandling 2 måneder eller længere, afslører, at de alle har prøvet utroligt mange forskellige  slankekure, mad- og motionsprogrammer, men at konventionelle slankekure, fx med diætister og motion, ikke er  lykkedes for dem. 

Den manglende effekt er desværre gældende for alle typer behandling uden medicin, såsom Julemærkehjem,  private diætister, Holbækmodellen og behandling i kommunalt regi. Videnskabeligt er der heller ikke megen evidens for langtidsholdbare gode resultater med livsstilsintervention. 

Før Wegovy-behandlingen ved FIT for LIVET havde 82% unge, ifølge deres forældre, problemer med kost og  spisning, herunder trøstespisning og dårlig kontrol over madvalg. To måneder eller mere efter påbegyndt  Wegovy-behandling rapporterede 83% af forældrene, at deres unge i ovenstående gruppe havde forbedringer,  såsom reduceret trøstespisning og sundere madvalg.

 

Adipositasgruppen får indflydelse på Sundhedsstyrelsens anbefalinger 

Efter at FIT for LIVET havde besluttet at starte behandling af unge på 15-18 år, udgav Sundhedsstyrelsen en  vejledning for behandling med Wegovy for aldersgruppen 12-18 år. I den forbindelse har Dansk Pædiatrisk  Selskabs Adipositasgruppe lobbyet for, at kun børnelæger med subspeciale i fedme kan behandle unge under 18  år. Selskabets Adipositasgruppe var angiveligt ifølge mediet Frihedsbrevet (se bilag) de eneste, der blev hørt af  Sundhedsstyrelsen forinden anbefalingernes tilblivelse, hvilket, hvis det er rigtigt, er usædvanligt. 

Desuden havde flertallet af børnelægerne ikke forinden deklareret interessekonflikter, fx forbindelse til Novo  Nordisk, eller at de har egne slankeklinikker, fx. Jens-Christian Holm, der sælger ”Holbækmodellen”, som består  af vægttabsbehandling af børn og unge, til privatpersoner og som forløb til kommunerne. 

Adipositasgruppen har gennem sit intensive lobbyarbejde tilsyneladende fået Sundhedsstyrelsen til at anbefale,  at kun børnelæger med speciale i vægttab må behandle unge i alderen 12-18 år med Wegovy.  Adipositasgruppen mener tilsyneladende, at det kun er de subspecialiserede børnelæger, der kan varetage at  følge op på de unges vækst, hvilket er uforståeligt, når man ved, at det er de praktiserende lægers opgave at  følge alle danske børns vækst i alderen fra 0-5 år. Det virker selvmodsigende, at Sundhedsstyrelsen mener, at  de praktiserende læger er egnet til at vurdere småbørns vækst, men ikke de unges vækst.

Det er FIT for LIVETs påstand, at der indenfor pædiatrien ikke findes et af Sundhedsstyrelsen defineret  subspeciale i vægttab. Det vil sige Sundhedsstyrelsens anbefaling, om at tage børn og unge i behandling med  Wegovy, kun kan varetages af en udefineret subgruppe af børnelæger. 

Vi ønsker, at Sundhedsstyrelsen fremviser kriterierne for, hvornår børnelægerne opfylder kravene, for at kunne  udskrive Wegovy, og hvilke børnelæger der rent faktisk er subspecialister i vægttab. Dette efter tydeligt definerede kriterier, ganske som de stilles børnelæger, der er subspecialister indenfor neonatologi eller  hæmatologi. 

Vi har forespurgt Styrelsen for Patientsikkerhed, om styrelsen ville acceptere FIT for LIVETs behandlinger af de  unge, hvis vi tilknyttede en pensioneret professor fra Rigshospitalets børneafdeling. Styrelsen for  Patientsikkerhed har svaret, at det ikke vil blive accepteret, så længe Sundhedsstyrelsens nuværende  anbefalinger om subspecialisering er gældende. 

Som regel er svært overvægtige børn og unges behandling i hospitalsregi en nebengeschæft, der varetages af  en læge på afdelingen, så de læger kan næppe betegnes som subspecialister. Såfremt Sundhedsstyrelsen  fortsat fastholder deres anbefalinger, er Holbæk sygehus det eneste sted i Østdanmark i offentligt regi, hvor den  unge kan få udskrevet en recept på Wegovy. 

Der er tilsyneladende mere end 6 måneders ventetid på børneafdelingen i Holbæk, ifølge vores erfaring, og  afdelingen benytter nærmest udelukkende Holbækmodellen. En model / metode som de ledende læger på  børneafdelingen har udviklet. Problemet er dog, at de samme læger samtidigt er medlemmer af  Adipositasgruppen, som sælger samme Holbækmodel fra deres egen private virksomhed.

 

Langtidskonsekvenserne ved svær overvægt 

Et andet argument fra Adipositasgruppen har været, at man ikke kender langtidsbivirkningerne ved brug af  Wegovy. Lægemiddelindustrien har arbejdet med Wegovy-lignende medicin, GLP-1RA, i de sidste 20 år i større  skala, uden at det har givet mistanke om alvorlige langtidsbivirkninger. Semaglutid, som er det aktive indholdsstof  i Wegovy og Ozempic, har været anvendt i større skala siden 2011. Den eneste kendte og alvorlige bivirkning er  bugspytkirtelbetændelse, som kun er konstateret i ganske få tilfælde, og så vidt vi ved, har ingen af FIT for  LIVETs mere end 8.500 patienter fået akut pancreatitis induceret af Wegovy.  

Langtidsbivirkningerne ved svær overvægt, som bl.a. sygdom, tidlig død, social udstødelse, mistet ungdom,  manglende uddannelse og kontanthjælp, er til gengæld velkendte og signifikante både i studier og fra vores egne  forundersøgelser samt utallige interviews af de unge patienters forældre. 

Det undrer samtidigt, at alment praktiserende læger kan udskrive p-piller til børn ned til 10-års alderen ved  menstruationsforstyrrelser og som prævention til 13-14-årige. P-piller kan bl.a. hos teenagere medføre en  signifikant øget risiko for venøse tromboembolier, depression og nedsat knogledensitet. 

En anden af Adipositasgruppens bekymringer omkring Wegovy er påvirkning af lean body mass ved medicinsk  vægttab. Tab af muskelmasse ses både ved vægttab ved livsstilsintervention og ved medicinsk vægttab. Ved  begge vægttabsmetoder andrager det til ca 3-400 gram muskler (lean body mass) pr. kg tabt kropsvægt. Tab af  musklerne ved vægttab er altså ikke noget nyt, det er blot en naturlig følge af at tabe sig og vil også være det fremover uanset metoden. Mange af de svært overvægtige unge, vi møder, har nærmest ikke bevæget sig inden  opstarten på behandlingen med Wegovy, men efter opstart på behandlingen hos FIT for LIVET har 80% oplevet  en øget fysisk aktivitet.  

 

Afrunding: 

Det afgørende mål for alle behandlinger mod svær overvægt bør være varigt vægttab og et sundere liv. 

VIVEs (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) rapport fra 2022 giver ingen konkrete svar på,  hvilke interventioner der er effektive mod overvægt. Der er behov for større studier. Trods dette er det tydeligt, at  de nuværende tilbud ikke har den ønskede langsigtede virkning. Rapporten fremhæver særligt den høje  forekomst af overvægt blandt de 19-årige, hvor mere end hver femte kæmper med overvægt. Dette understreger  behovet for tidlig og målrettet intervention, før de unge voksne forlader hjemmet.  

En relativ ny dansk undersøgelse har dog vist, at personer, der har modtaget medicinsk vægttabsbehandling og  samtidigt træner fysisk under og efter ophør med vægttabsmedicinen, faktisk kan fastholde vægttabet. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589537024000543 

https://sund.ku.dk/nyheder/2024/02/vaegttabsmedicin-behoever-ikke-vaere-livsvarigt.-men-det-kraever-en-god traeningsrutine/ 

Det er vores erfaring, at de 22 svært overvægtige unge, som vi har behandlet i mere end to måneder, har ændret  adfærd. Efter mange mislykkede vægttabsforsøg, hvor de har siddet isoleret og følt sig udenfor, har de nu fået  livsgnisten tilbage og er begyndt at blive mere aktive i skolen, med sport og ikke mindst med venner. Alle vores  tal dokumenterer den positive forandring: 

 • Før Wegovy rapporterede 59% af forældrene problemer med deres børns humør, herunder depression  og angst. Efter Wegovy har 77% af forældrene af børnene med humørsvingninger oplevet forbedringer i  deres børns mentale tilstand, herunder mindre angst og bedre humør. 
 • Før Wegovy rapporterede 64%, at deres børn havde lav selvtillid og dårligt selvbillede. Efter Wegovy  oplever 79% af forældrene, at deres barn med lav selvtillid havde fået øget selvtillid og forbedret  selvbillede. 
 • Før Wegovy tilkendegav 55% af forældrene, at deres børn havde problemer med deres sociale liv,  herunder isolation og deltagelse i sociale aktiviteter. Efter Wegovy har 75% af forældrene rapporteret  forbedringer i deres børns sociale liv, såsom at være mere udadvendt og deltage mere i sociale  aktiviteter. 

Det bedste for de unge svært overvægtige vil derfor efter vores opfattelse være, at Sundhedsstyrelsens  anbefalinger ændres, så enhver læge kan behandle 15-18 årige med Wegovy. De 12-15 årige børn bør efter  vores opfattelse behandles af børnelæger uanset subspeciale. 

Det virker som om, at Styrelsen for Patientsikkerhed overvejer, om FIT for LIVET skal påbydes ophør med  behandling af unge mellem 15-18 år. Da vores påbud virker som en forudbesluttet begivenhed, har vi måttet  diskutere konsekvensen med forældrene og de svært overvægtige unge, og om hvad der kommer til at ske for  dem fremover med deres behandling. 

Det har givet anledning til en del desperation i de berørte familier. For alle forældrene var Wegovy absolut deres  sidste udvej. Konsekvensen er derfor følgende:  

 • Nogle forældre overvejer at købe medicinen på det sorte marked, hvor Ozempic findes, fx i fitnesscentre  og hos den lokale pusher.  
 • Andre forældre, som selv er overvægtige, har allerede påbegyndt Wegovy-behandling af deres barn  med deres egen medicin, udskrevet af deres egen læge, inden behandling hos os.  
 • Andre, som ikke selv har startet behandlingen af deres unge, men som får Wegovy, vil fremover dele  deres medicin med den unge. Som en af fædrene, en sindig redningshelikopterpilot fra Jylland, sagde  helt nøgternt: ”Jeg har mistet et barn, jeg vil ikke miste et til.”  

At give monopolstatus udelukkende til børnelæger med erfaring i behandling af overvægt vil ikke sikre den mest  kvalificerede behandling til de unge. Der bør være lige adgang til kvalificeret behandling over hele landet, uanset  antallet af specialister i nærområdet. FIT for LIVET opfordrer til, at Sundhedsstyrelsen ændrer sine anbefalinger, således at minimum praktiserende læger og andre speciallæger har mulighed for at tage unge fra 15-18 år i et  medicinsk vægttabsforløb, hvorimod børn under 15-års alderen behandles af (alle typer) børnelæger. 

Familierne bør ikke afskæres muligheden for frit at kunne vælge deres egne behandlere eller være begrænset til  børnelæger uden samme medicinske vægttabserfaring. At ekskludere erfarne og specialiserede behandlere med  den nødvendige kapacitet gavner hverken de unge eller mindsker sundhedsudgifterne på hverken kort eller lang  sigt. 

De 34 unge, som FIT for LIVET har taget i behandling de seneste ca. 5 måneder, betyder ikke noget økonomisk  for os, fordi vi hver måned starter ca. 1.000 nye voksne op i Wegovy-behandling. Vi bruger mere arbejde på de  unge end på de voksne, men er fortsat behandlingen af unge, fordi vi synes, det er vigtigt. Dette er en  erkendelse, jeg er nået frem til efter mange samtaler med forældre og unge. 

De berørte familier har ikke en ”Hjerteforening” eller tilsvarende, der kan tale deres sag. De unge svært  overvægtige og deres familier er meget sårbare og skamfulde, og derfor uden stemme. 

Derfor har de brug for os som deres stemme. 

Sundhedsstyrelsen / Adipositasgruppen har muligvis de bedste intentioner, men efter vores opfattelse vil  anbefalingen få fatale konsekvenser for de unge.  

Med venlig hilsen 

Jesper Nygart 

Virksomhedsansvarlig læge 

FIT for LIVET ApS

Journalnotat 1: Wegovy har fået ”Mille” i gang med sport og styrketræning

ALDER: 16 år

PERIODE MED WEGOVY: ca. 5 måneder

HØJDE: 163 cm

KG FØR: 87 kg.     KG NU: 75

Mistrivsel før: Ja.       Mistrivsel nu: Nej

Samtalen er med moren. Ingen af forældrene er overvægtige, datteren er deres plejedatter.

Moren er tidligere kok. Hun arbejder nu som sosu-assistent med psykisk syge. Faren arbejder som navigatør og underviser.

”Mille” har været overvægtig, siden hun var 12 år og kom i puberteten. Hun overspiste slik, chips og mad. På grund af sin plejestatus har hun og familien kontakt til Familiehuset og en psykolog.

Familien får sund mad, fordi moren er kok, og derfor har de heller ikke opsøgt en diætist. Familien har også ihærdigt forsøgt at dyrke fælles motion.

I sommeren 2023 startede ”Mille” på efterskole med blandt andet sportsfag og gastronomi. Hun har valgt efterskolen på grund af sports-tilbuddet og den sunde mad.

Men under efterskoleopholdet steg vægten dramatisk. “Mille” meldte sig ud af fællesskabet, karaktererne blev dårlige, og fraværet var meget højt.

“Mille” blev deprimeret og lå under dynen hele dagen på efterskolen. Hun havde lav selvtillid, og kunne ikke lide sig selv.

Hun så serier, mens de andre på skolen var aktive og sov rigtig meget om formiddagen.

På det tidspunkt vejede hun omkring 87 kg og var 163 cm høj.

En dag brød “Mille” sammen. Hun siger grædende, at hun ikke lide sig selv, fordi hun har fået strækmærker overalt, selvom hun har prøvet alt for at tabe sig.

De opsøger egen læge, som er en vikar. Lægen afviser at give Wegovy på grund af Sundhedsstyrelsens anbefaling. Lægen fortæller i stedet om et kommunalt tilbud, et gruppeforløb i Svendborg. Forløbet var dog umuligt for “Mille” (som var på efterskole). Derudover fortæller lægen om Dr. Holms klinik.

Familien kontakter deres forsikringsselskabs læge med henblik på et privat tilbud, men forsikringsselskabet mener, at hun igen skal tale med deres egen læge. Egen læge fortæller ”Mille”, at: ”hun skal elske sig selv, som hun er, og at det ikke er unormalt at se ud, som hun ser ud”.

Lægen nævner desuden, at man skal holde sig langt væk fra online vægttabs-klinikker, da det er farligt.

“Mille” og forældrene synes ikke, Dr. Holms klinik var noget for dem, men vælger at starte vægttabsforløb op hos FIT for LIVET.

Af bivirkninger har “Mille” haft let svimmelhed. Hun startede i februar og hendes vægt er nu 74,5 kg. ”Mille” spiser mindre, og det daglige slik er skåret væk.

På efterskolen har hun nu i nogle måneder gået på danselinjen, og i april besluttede “Mille”. at hun ville til DM i efterskole-dans. “Mille” er også begyndt at styrketræne regelmæssigt efter råd fra lægen hos FIT for LIVET.

“Mille” siger selv, at hun er blevet meget mere glad. Hun skal til Jelling Festival til sommer, noget hun ellers aldrig ville gøre. Når hun er hjemme, er hun sammen med kammeraterne fra efterskolen og andre venner. I nat kom hun hjem klokken 2 efter en fest. “Mille” fortæller, hun har fået mere selvtillid, og at der er mange, der komplimenterer hendes vægttab.

“Mille” har ikke tid til skærmen mere og har heller ikke længere tid til at tale med moren.

Hun har meget mere energi, både ifølge “Mille selv og moren. “Mille” tager også med på stranden, noget hun bestemt ikke gjorde tidligere.

“Mille” har senest meldt sig på en erhvervsuddannelse med start efter sommeren – det var helt utænkeligt for blot 6 måneder siden.

“Mille” føler, at sygeplejersken Luisa fra FIT for LIVET er meget sød og forstående og svarer med det samme på alle spørgsmål, hvilket er vigtigt for hende. “Moren” tilføjer, at Luisa har bidraget positivt til at “Mille” er kommet i gang med sport og styrketræning.

I øvrigt mener “moren”, at man ikke kunne få samme forløb hos egen læge, fordi de har så travlt altid.

Journalnotat 2: “Clara” har fået lyst til gymnasiet igen

ALDER: 15 år

PERIODE MED WEGOVY: ca. 3 måneder

HØJDE: 170 cm

KG FØR: 118 kg.     KG NU: 111

Mistrivsel før: Ja.       Mistrivsel nu: Nej

Samtalen er med faren, som arbejder som salgschef. Han er selv normalvægtig.

Moren er bibliotekar og har været overvægtig fra barnsben.

“Clara” var overvægtig ved skolestart og har altid haft det svært i skolen med mobning. Hun tacklede det hårde psykiske pres ved at trøstespise slik og søde sager.

Som 10-årig kom hun i et kommunale forløb. “Clara” var dog efterhånden så påvirket af sin vægt psykisk, at forældrene kontaktede en psykolog. Det virker dog heller ikke.

Som 12-årig skiftede “Clara” skole og kom på Julemærkehjem i 10-12 uger, hvor hun tabte sig omkring 8-9 kg.

“Clara” kom motiveret hjem, men kunne ikke holde vægten nede.

Ved nytåret 2023/24 kontaktede familien egen læge, som afslog, at “Clara” kunne komme på Wegovy. I stedet blev hun henvist til børneambulatoriet i Aalborg. Tre uger senere får familien besked om, at de kan komme til en indledende samtale den 25. januar i 2025, dvs. et år efter henvisningen. Sygehuset skriver samtidig, at de i mellemtiden skal gøre brug af de kommunale tilbud.

Det føler faren er stærkt provokerende.

For 10 uger siden startede “Clara” med Wegovy. Hun har tabt sig ca. 5 kg, og mindsket taljemålet 15 cm, noget som var meget vigtigt for “Clara” og har gjort hende ovenud lykkelig.

Tidligere bevægede hun sig ikke, men hun er nu begyndt i Loop Fitness, kommer ud på gåture og bruger FIT for LIVETs app. Humøret er klart forbedret, men stadig ikke helt godt.

“Clara” startede sidste år i gymnasiet, men droppede ud allerede efter en måned på grund af stress over det sociale. Nu har hun igen fået mod på gymnasiet.

Tidligere havde hun søvnbesvær, og hun lå med computeren i sengen. Nu får hun sovet 7-8 timer hver nat.

“Det virker som om, at der er kommet mere ro over hende de sidste 10 uger, og at hun hviler mere i sig selv” – siger hende far.

“Clara” ringede til FIT for LIVET i panik over meddelelsen om, at FIT for LIVET måske må stoppe udskrivningen af Wegovy. Det fik ligeledes faren til at afsløre, at han formentlig ville snyde sig til Wegovy, hvis de ikke kan få Wegovy på lovlig vis.

Journalnotat 3: “Vores datter isolerede sig”

ALDER: 15 år

PERIODE MED WEGOVY: ca. 3 måneder

HØJDE: 165 cm

KG FØR: 120 kg.     KG NU: 108

Mistrivsel før: Ja.       Mistrivsel nu: Nej

Samtalen er med faren, som arbejder som selvstændig og moren, som er socialrådgiver. Faren betegner sig selv som overvægtig.

Siden 12-års alderen har “Dicte” været overvægtig, selvom hun altid har dyrket sport. Efter brorens død i sommeren 2023 eksploderede “Dictes” vægt. Hun tog 30-40 kg på.

Den svære overvægt har gjort, at hun stoppede med sport, fordi hun ikke ville gå i fælles bad. I stedet isolerede hun sig på sit værelse.

For et par år siden var ”Dicte” i behandling hos en diætist i kommunen. Men behandlingen med diætisten havde ingen effekt på overvægten, selvom familien ændrede kosten.

Den kommunale behandling gjorde, at “Dicte” bakkede ud af alle samtaler, hvis ordet ”vægt” eller ”vægttab” blev nævnt.

“Dicte” følte sig meget stigmatiseret af det kommunale tilbud.

Familien valgte, at “Dicte” boede hos sin farmor i en anden by i 2 måneder for at få styr på kost og motion, og så hun kunne træne i et fitnesscenter, uden at vennerne så hende. Det virkede, men kun kortvarigt, så da hun kom hjem, tog hun på i vægt igen.

For 6 måneder siden opsøgte familien egen læge. “Dicte” var 14 år på det tidspunkt, men egen læge ville ikke udskrive Wegovy. Lægen henviste hende i stedet til Gødstrup pædiatriske afdeling. Men den pædiatriske afdeling afviste “Dicte” uden at se hende. Begrundelsen for afslaget er ukendt for familien.

Familien opgav yderligere forsøg på behandling, indtil “Dicte” fyldte 15.

På “Dictes” 15-års fødselsdag fik hun sit første Wegovy stik. Moren oplyser, at “Dicte” nu er lykkedes med at tabe 5-6 kg. Den vigtigste forandring er dog, at “Dicte” ikke længere taler med forældrene om vægt, og forældrene spørger ikke længere ind til det.

“Dicte” er blevet “klart gladere”. Hun tilmeldte sig fitness i forrige uge og er nu ”ude at rende med veninderne og sidder ikke længere oppe i sin seng og har gemt slikposer rundt omkring på værelset”, fortæller moren.

“Dicte” har altid været skarp i skolen, nærmest så hun kedede sig i timerne. Hun ville gerne være læge, men efter vægtøgningen er hendes karakterer dalet, og hun mistede motivationen, og nu er det et spørgsmål, om hun overhovedet kan komme i gymnasiet.

Men gejsten i skolen er kommet tilbage, selvom det kun er 3 måneder siden hun påbegyndte behandlingen.

Der har været krise i familien, efter FIT for LIVET har fortalt, at vi måske må stoppe med at udskrive Wegovy på grund af et evt. påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Journalnotat 4: ”Hvis vi ikke kan få Wegovy på recept, må vi købe det sort”

ALDER: 16 år

PERIODE MED WEGOVY: ca. 5 måneder

HØJDE: 170 cm

KG FØR: 123 kg.     KG NU: 104

Mistrivsel før: Ja.       Mistrivsel nu: Nej

Samtalen finder sted med moren, som er koordinator i en medicinalvirksomhed. Moren var som barn lettere overvægtig.

Datteren “Elin” var 7-8 år gammel, da hun fik begyndende overvægt. Da hun nåede 10-11-års alderen, blev hun yderligere overvægtig. Forældrene gennemgik en skilsmisse, og faren var generelt “hård” ved børnene.

“Elin” har gennem tiden prøvet mange forskellige kure i forsøget på at tackle overvægten.

“Elin” blev som 14-årig henvist til Holbæk Sygehus af egen læge. Efter 6 måneders ventetid kom hun til undersøgelser hos en yngre og – synes “Elin” og moren – sød læge. Lægen udfyldte et skema, men der blev ikke talt om noget som helst psykisk. De fik i stedet en række instruktioner om sund mad, som de kendte i forvejen, og fik derefter udleveret en kostplan med et hav af regler for, hvordan “Elin” skulle spise.

“Elin” sagde straks efter hjemkomsten, at hun ikke troede, hun kunne holde så striks et program.

Familien fik besked om, at de først kunne komme igen på Holbæk Sygehus efter et år. For “Elin” var det en hård besked at få, og hun blev rigtig ked af det.

Deres egen læge kontaktede pædiatrisk afdeling i Holbæk, da familien var utilfreds med hele forløbet og den lange ventetid. Men Holbæk svarede ikke. “Elin” vejede på det tidspunkt 123 kg og havde en højde på 170 cm.

Familien er opmærksom på, hvad de spiser og lever sundt.

Efter “Elin” er begyndt i Wegovy-behandling, er hun nærmest fra den ene dag til den anden ophørt med at trøstespise slik, chips og ekstra måltider. Hun drikker heller ikke længere sodavand med sukker.

“Elin” fortæller selv, at hun har fået mange kommentarer i skolen om hendes overvægt. Hun har venner i skolen, men har gemt sig siden 7. klasse til gymnastik og idræt. “Elins” overvægt har påvirket hendes karakterer negativt i skolen. Elin deltager heller ikke i lejrskole, til idrætsdage og lignende aktiviteter.

“Elin” ser ikke veninder efter skoletid. Hun bruger sin telefon 4 timer dagligt. Før hun begyndte med Wegovy, sov hun sjældent før midnat, men nu har hun fået fokus på at få nok søvn. Nu sover hun allerede klokken 22.00, eller senest 22.30.

Før Wegovy dyrkede “Elin” ingen motion overhovedet, men hun er nu begyndt at deltage i idræt.

Hun er, efter råd fra FIT for LIVETs læge, også begyndt at gå ture og bevæge sig mere. Hun går mere rundt i skolen, og hun bruger FIT for LIVETs app til sine træninger.

“Elin” startede på Wegovy i slutningen af februar 2024. Hun er nu på 0,5 mg Wegovy. Hun har taget 8. stik og fortsætter på samme dosis.

Hun har tabt sig i alt 15,7 kg.

“Elin” er blevet meget gladere. Hun er mere tilfreds med sig selv, har fået talje og har købt nyt tøj. Hun har fået mere selvtillid og er blevet motiveret til at gøre noget for at tabe sig. “Elin” vejer nu godt 100 kg. Hendes mål er at komme ned på 70 kg, inden hun skal starte i gymnasiet.

Hvis et påbud medfører, at “Elin” ikke længere kan fortsætte sin behandling, vil det, ifølge moren, have ødelæggende konsekvenser for “Elins” psyke og uddannelse og formentlig betyde, at hun ikke vil starte i gymnasiet.

Moren siger, at man kan blive nødt til at købe Wegovy “sort” på nettet. Hun ønsker et bedre system i det offentlige for at hjælpe unge som “Elin”.

Familien er rigtigt glade for FIT for LIVETs læge Maja, og siger, at “Det var et helt andet ”møde” end hos lægen på Holbæk sygehus, som bare sad og udfyldte skemaer.”

Moren føler, at “Elin” konstant er blevet mødt med en total mangel på forståelse i det offentlige regi. Hendes egen læges seneste kommentar var, at: “Der skal også være plads til sådan nogle som dig (underforstået: overvægtige)” – men den tilgang var uforståelig for mor og datter.

Moren har været ved at give op.

Journalnotat 5: Fik forbud mod at besøge sin bedstemor, fordi hun gav slik

ALDER: 16 år

PERIODE MED WEGOVY: ca. 4 måneder

HØJDE: 192 cm

KG FØR: 144 kg.     KG NU: 136,3

Mistrivsel før: Ja.       Mistrivsel nu: Nej

Samtalen er med begge forældre. Forældrene betegner sig selv som normalvægtige. ”Frederik” har siden 6-års alderen været overvægtig og deltaget i en række kommunale forløb uden effekt bl.a. ”Move via Fun”.

Da ”Frederik” var 10 år, blev familien af egen læge henvist til pædiatrisk afdeling på Herning Sygehus og fik endnu et kommunalt tilbud, men ingen behandling.

Senere får de igen et kommunalt tilbud i Sundhedshuset i Holstebro hos en diætist. Beskeden var den samme som hidtil: ”Det er bare mindre mad i munden og motionere”. Forløbet indeholdt kostvejledning og motion og betød, at ”Frederik” ikke måtte besøge sin mormor, fordi hun gav slik.

Efter de mislykkede kommunale forløb har forældrene selv prøvet forskellige kure i forsøget på at hjælpe deres søn. Moren forsøgte også uden held at få deres egen læge til at udskrive Wegovy.

De sidste år har sønnen været trist, også i skolen. Han dyrker heller ikke sport længere, men har stadig venner.

Efter opstart af Wegovy hos FIT for LIVET er “Frederik” så småt begyndt at tabe sig og føle mindre appetit. Efter sommerferien skal han på efterskole og vil gerne tabe sig forinden. Han har meldt sig til idrætslinjen, som indeholder en masse sport og motion.

Journalnotat 6: “Hvorfor kan Beate selv bestemme, om hun vil have en abort, men ikke om hun vil tage Wegovy?”

ALDER: 15 år

PERIODE MED WEGOVY: ca. 3 måneder

HØJDE: 166 cm

KG FØR: 94 kg.     KG NU: 87,4

Mistrivsel før: Ja.       Mistrivsel nu: Nej

Samtalen er med moren, som selv har været overvægtig og er blevet normalvægtig gennem et vægttabsforløb. Hun er leder i en virksomhed, mens faren arbejder i IT-branchen. Familien består desuden af tre normalvægtige søskende.

Allerede som lille spiste ”Beate” for meget som lille, og som 8-årig fik moren kontakt til et kommunalt forløb. Det første af i alt tre i løbet af årene.

Forældrene og “Beate” oplevede ikke, at de lærte noget nyt om kalorier og motion i forløbene. Moren mener tværtimod, at “Beate” blev stigmatiseret af det, og hun går nu til psykolog af samme årsag:

“Det er gået fra at være et fysisk problem til et psykisk problem”, ifølge moren.

Moren, som selv er på vægttabsmedicin, var allerede på det tidspunkt begyndt at give datteren lidt af sin egen Wegovy-medicin.

“Beates” egen læge henviste til Hillerød Hospital (i et regionalt forløb), som talte med “Beate” over telefon. De kunne kun tilbyde kostvejledning, ikke Wegovy. Men da alle 3 hidtidige diætistforløb havde været virkningsløse, afslog datteren selv det regionale forløb.

Moren ønsker, at datteren får en god ungdom. Men med de mange nederlag datteren allerede har været udsat for, er udsigterne ikke gode. Derfor er moren opsat på at “skaffe” medicin på anden vis til sin datter, hvis hun ikke kan få den på normal vis.

“Wegovy er dyrt, men det er den bedste investering for mit barn lige nu i den afgørende epoke og ungdom, hun er i nu.”, siger “Beates” mor.

Moren fortæller, at “Beate” generelt altid har haft et aktivt liv. Hun har altid haft venner, men er tidligere blevet meget mobbet.

Under forløbet med Wegovy er hun generelt kommet i meget bedre humør. Moren oplever, at datterens mentale stress er faldet siden vægttabsforløbet med Wegovy.

Datteren har altid klaret sig godt i skolen og hendes søvn har også altid været god.

Moren forstår ikke, at når “Beate” kan få en abort, uden at moren er involveret, hvorfor kan hun så ikke selv vælge at få Wegovy.

Journalnotat 7: Mange mislykkede behandlinger

ALDER: 16 år

PERIODE MED WEGOVY: ca. 3 måneder

HØJDE: 163 cm

KG FØR: 84,4 kg.     KG NU: 76,3

Mistrivsel før: Ja.       Mistrivsel nu: Nej

Samtalen er med datteren og faren. Begge forældrene er overvægtige og har fået foretaget en gastric bypass-operation.

Datteren “Laura” har tidligere været til diætist i DGI i Vejle, som hun blev henvist til af egen læge, men uden at det førte til et vægttab.

Senere har familien betalt for kost- og motionscoach i Give, som foregik med fysisk fremmøde ugentligt i 6 måneder, men også uden vægttab.

Senest blev datteren henvist til Kolding Sygehus’ pædiatriske afdeling, hvor der var en ventetid på 5 måneder for at komme til behandling på afdelingen.

Da de endelig kom til, henviste pædiateren på Kolding Sygehus datteren tilbage til egen læge, men blot for at erfare, at lægen så kunne henvise hende til diætisten i DGI-huset igen.

Familien er kort sagt sendt på rundtur, og de skal nu tilbage til den mislykkede behandling, de begyndte med.

Både “Laura” og forældrene vil ikke tilbage til diætisten, og udtrykker begge, at de er ganske utilfredse over behandlingen.

Derfor besluttede de at tilmelde datteren til ungeforløbet med Wegovy hos FIT for LIVET.

Datteren er, efter hun er startet i vægttabsforløb med Wegovy, blevet mere social og åben overfor nye mennesker. Hun er gået 2 størrelser ned i tøj og er begyndt at lægge makeup, som andre unge piger i den alder.

Faren tilkendegiver, at hvis FIT for LIVET ikke kan udskrive Wegovy til datteren, vil han dele den Wegovy, han får udskrevet fra egen læge.

Journalnotat 8: ”De skældte min mor ud”

ALDER: 16 år

PERIODE MED WEGOVY: ca. 3 måneder

HØJDE: 167 cm

KG FØR: 98 kg.     KG NU: 88

Mistrivsel før: Ja.       Mistrivsel nu: Nej

Jesper Nygart har talt med moren, som selv har været overvægtig, men nu har tabt 50 kg uden medicin. Kosten i hjemmet er derfor beregnet til at slanke sig.

”Ida” har været hele den klassiske tur igennem med kommunale tilbud og Julemærkehjem.

På Julemærkehjem tabte “Ida” 10 kg, men tog dem på igen, da hun kom hjem. Moren har også haft betalt en personlig træner med fokus på kost og motion i 10 uger til datteren, men uden effekt.

Senest blev ”Ida” i januar 2024 henvist til børneafdelingen på pædiatrisk afdeling i Esbjerg.

Her følte “Ida”, at de nærmest skældte moren ud, og “Ida” endte med at afbryde behandlingen i Esbjerg.

Overvægten påvirkede “Ida” psykisk. I skolen blev hun stille ekskluderet af fællesskaberne, og hun mærkede kedelige “blikke” fra de andre.

“Ida” havde til sidst ikke lyst til at være sammen med andre mennesker, og hun isolerede sig og droppede ud af efterskolen.

Efterfølgende er “Ida” nu i et vægttabsforløb med Wegovy og har tabt 10 kg. Hun har lyst til at se andre mennesker, og hun har fået gnist i øjnene igen, fortæller moren.

”Ida” er glad for at tale med lægen hos FIT for LIVET, som hun ikke oplever som fordømmende.

“Ida” er startet i folkeskole igen. Hun er også begyndt at spille håndbold igen og er startet på en bootcamp.

Journalnotat 9: “Vores søn blev ydmyget på børneafdelingen”

ALDER: 16 år

PERIODE MED WEGOVY: ca. 6 måneder

HØJDE: 173 cm

KG FØR: 110 kg.     KG NU: 93

Mistrivsel før: Nej       Mistrivsel nu: Nej

Samtalen er med moren, som er sygeplejerske. Siden “Jonas” har været lille, har moren fået at vide, at han var overvægtig.

Som 8-årig kom ”Jonas” i behandling på pædiatrisk afdeling. Moren følte, at behandlingen var ydmygende for sønnen.

Forældrene syntes samtidig, at de blev beskyldt for at være dårlige forældre. De stoppede behandlingen efter første gang.

Da “Jonas” var 9 år, opsøgte de Diætisthuset, som var et forløb med selvbetaling. Det var et rigtigt godt sted, de var glade for, og de gik der i 2 år.

Men da moren fik en stilling som sygeplejerske på en intensivafdeling uden for Danmark, og familien derfor flyttede til udlandet, måtte Jonas ophøre med behandlingen. Først da “Jonas” blev 13 år, vender de tilbage til Danmark. Men “Jonas” har taget på igen.

“Jonas” går meget op i at få ordentlig mad, men han tager alligevel på. Han er stærkt motiveret for at tabe sig. Han har prøvet alle mulige kure og dyrker meget motion. Han bokser 3 gange om ugen i 2 timer og går til spinning. Alligevel steg vægten fortsat.

Egen læge kunne ikke hjælpe, men tilbød at sende “Jonas” til børneambulatoriet. Det takkede de nej til på grund af den tidligere negative oplevelse, som “Jonas” havde som 8-årig.

“Jonas” har hele tiden været aktiv, haft selvtillid og godt humør, og han er ikke blevet mobbet.

I midten af januar 2024 tog “Jonas” sit første stik Wegovy. Han vejer nu omkring 92 kg og har tabt sig stille og roligt.

Forældrene og “Jonas” føler, at det er dejligt nemt med behandlingen, og de er meget glade for, at man hos FIT for LIVET kan komme i kontakt med en behandler med det samme, når man har brug for det.

“Jonas” har ingen bivirkninger haft undervejs.

Moren vil gerne på et tidspunkt ophøre med behandlingen, da “han ikke skal blive alt for tynd”. Denne betragtning tilskynder Jesper Nygart også til med gradvis aftrapning af Wegovy.

Journalnotat 10: Arvelig overvægt og forhøjet kolesterol

ALDER: 16 år

PERIODE MED WEGOVY: ca. 4 måneder

HØJDE: 187 cm

KG FØR: 125 kg.     KG NU: 107

Mistrivsel før: Ja.       Mistrivsel nu: Nej

Samtalen er med moren. Hun er selvstændig indenfor rengøring og tager selv Wegovy.

Farens familie er alle svært overvægtige og har haft blodpropper og forhøjet kolesterol i 2 generationer.

“Karl” har også forhøjet kolesterol. Han er skilsmissebarn.

Efter skolestart fik “Karl” begyndende fedme. Han spillede fodbold, men på grund af en skade i knæet som 13-årig, måtte han ophøre med fodbolden. Sidste år gennemgik han en operation i knæet. I mellemtiden tog han yderligere 15 kg på.

Moren og “Karl” opsøgte selv en sundhedsplejerske og egen læge, som foreslog Julemærkehjem, men det ønskede “Karl” ikke. I stedet søgte “Karl” råd hos farmoren og en veninde, som er diætister. Familien spiser meget sundt, men “Karl” spiste store portioner.

“Karl” er den eneste af fire brødre, der er overvægtige.

Efter opstart af Wegovy kan moren se en tydelig forandring hos “Karl”. Han har fået mere overskud, er gladere og ikke længere træt.

Samtidigt med opstart af Wegovy er “Karl” begyndt at træne. Det er noget helt nyt. Han træner sammen med sine venner.

Før Wegovy var han mest hjemme med kæresten og sad på værelset uden noget overskud. Han blev mere indelukket og tiden foran computeren steg betydeligt. Han ville ikke se hverken familien eller venner, men var kontrær og diskussionslysten.

“Karl” klarer sig nu meget bedre i skolen. Karaktererne er forbedrede, og ifølge moren har “Karl” i dag meget mindre skærmtid. Moren oplever også, at sønnen har fået mere selvtillid.

Moren regner med, at behandlingen med Wegovy skal fortsætte et år mere.

Hvis adgangen til Wegovy bliver besværliggjort, anser moren det som meget sandsynligt, at det hurtigt vil gå ned ad bakke igen for “Karl.”

Journalnotat 11: “Har prøvet pædiatri, Julemærkehjem, personlig træner”

ALDER: 15 år

PERIODE MED WEGOVY: ca. 6 måneder

HØJDE: 163 cm

KG FØR: 81 kg.     KG NU: 66,3

Mistrivsel før: Ja.       Mistrivsel nu: Nej

Samtalen er med moren, som er læge. Moren fortæller, at “Linea” var på julemærkehjem i 2019 i 10 uger, hvor hun havde et vægttab på 6-7 kg.

“Linea” havde herefter ifølge moren et “elendigt kommunalt forløb” hos Familiecenteret i Odense i et år. Herefter kom Corona-perioden, hvor “Linea” tog alt på igen og mere til.

Moren fortæller, at “Linea” gerne ville træne, fordi hun følte sig tung og ikke kunne følge med. Men det var ikke muligt. Hun har altid godt kunnet lide at spille basketball og fodbold.

“Linea” isolerede sig fra sine venner og ville heller ikke svømme, selv ikke i en privat swimmingpool. Moren følte, at datteren måske var deprimeret.

Via sit arbejde kendte moren flere børnelæger, og en af dem henviste “Linea” til Holbæk Sygehus, men henvisningen blev afvist.

“Linea” er træt af diætister, som, hun føler, siger alt det, hun godt ved i forvejen.

“Linea” har været i behandling med Wegovy siden januar 2024, og hun har tabt cirka 10 kg. Hun er nu sammen med veninder igen, og hun har også, sammen med veninderne, meldt sig til fitness. Derudover går hun nu ture om aftenen.

Hendes humør er blevet meget bedre, men endnu ikke helt på toppen. Men hun mærker en klar forskel i positiv retning.

“Linea” blev meget ked af at høre, at hun risikerer at skulle stoppe med Wegovy-behandlingen. Og moren forstår ikke, hvorfor Sundhedsstyrelsen måske vil forbyde behandlingen af unge med Wegovy, fordi hun mener, at de 15-17-årige unge nærmest er udvokset.

Moren fortæller, at hendes veninde, som er speciallæge i psykiatri og arbejder med spiseforstyrrelser, advarede om, at det vil være stigmatiserende for overvægtige at blive behandlet på Julemærkehjem eller det kommunale tilbud, der findes på Fanø.

Trygt forløb hos
erfarne specialister

FIT for LIVET har erfaring fra mere end 10.000 patientforløb, som er opstartet i løbet af 2023. Vi er opdateret på den nyeste viden og har stor erfaring med at afhjælpe eventuelle bivirkninger.

Vores imødekommende personale og særlige ekspertise inden for vægttab med medicin skaber et trygt og sikkert forløb for vores unge patienter.

Med ubegrænset rådgivning, hurtige svartider og uden ventetid.

Effekt af vægttabsmedicin
til børn og unge

Kliniske undersøgelser har vist en reduktion af BMI på 16,1% hos børn og unge over 12 med fedme, der blev behandlet med Wegovy® ved en dosis på 2,4 mg. Det svarede til et gennemsnitligt vægttab på omkring 15% af udgangsvægten. For unge, der fik placebo (‘snydemedicin’ uden aktivt virkningsstof), medførte det en 0,6% stigning i BMI.

For deltagerne sås en forbedring i blodsukker, blodtryk, blodlipider (fx kolesterol og fedt i blodet) og taljemål. Derudover blev der observeret en forbedring af livskvaliteten på alle de målte parametre, primært på grund af et øget kropsligt velvære. Der mangler dog fortsat studier, der belyser både positive og uønskede effekter ved langvarig brug af Wegovy® hos børn og unge ≥12 år foruden klinisk erfaring med brug af lægemidlet til denne aldersgruppe.

Fysiske og psykiske
følger af overvægt hos unge

Overvægt i de unge år kan senere føre til alvorlige sundhedsproblemer som diabetes, hjertesygdomme og kræft. Samtidig kan det påvirke selvværdet og føre til stigmatisering og ensomhed. Der kan desuden opstå tidlige sundhedsproblemer som hypertension, fedtlever, forstyrret kolesterol og søvnapnø, som øger kræftrisikoen.

Sådan virker
medicinsk vægttab

Behandlingen med vægttabsmedicinen Wegovy® er et supplement til kostomlægning og øget fysisk aktivitet. Medicinen indeholder det aktive stof Semaglutid, som efterligner kroppens eget mæthedshormon. Medicinen virker ved, at der går længere tid imellem, at du føler sult, og ved at du føler dig hurtigere mæt, når du spiser. Medicinen indsprøjtes ugentligt via en fyldt pen med injektionsvæske i enten mave, skulder eller lår. Du får medicinen udskrevet på recept fra FIT for LIVET.

Behandlingens omfang og varighed

Vægttabet fastholdes ikke, hvis behandlingen ophører. Det er vigtigt, at forældre og unge er indforstået med, at et vægttab er en langsigtet proces, som kræver vedvarende engagement og livsstilsændringer. I behandlingen tages der højde for relevante faktorer som kost, motion, den unges sociale liv, skærmtid mv.

Mange unge lider af overvægt

Ved en årgang på ca. 60.000 fra 15 år er der ca. 11.400 overvægtige. Det samlede antal i årgangene 15, 16 og 17 år er derfor ca. 34.000 unge, der lider af overvægt.

Det estimeres, at omkring 24.000 børn og unge i alderen 12 til 18 år
har svær overvægt (kilde: Sundhedsstyrelsen).

Overvægt har tendens til at vare hele livet. Det indebærer, at børn, der er overvægtige i barndommen, har en forhøjet risiko for at forblive overvægtige i teenageårene og som voksne. Ubehandlet overvægt kan medføre komplikationer og derfor have store konsekvenser langt ind i voksenlivet.

AF BØRN 15 ÅR+ ER OVERVÆGTIGE

Hvem kan få behandling med Wegovy®?

Wegovy® er godkendt med henblik på vægttab, som supplement til livsstilsintervention, der omfatter en kaloriereduceret kost og øget fysisk aktivitet til børn og unge ≥12 år:

Over 60 kilo og
Med svær overvægt*

 *Svær overvægt (unge med et BMI ≥ 95 percentil) defineres på en køns- og aldersspecifik BMI-tabel:

BMI (kg/m) på 95. percentilenBMI (kg/m) på 95. percentilen
Alder (år)Mænd Kvinder
1526,828,1
15,527,228,5
1627,528,9
16,527,929,3
1728,229,6
17,528,630,0

Grænseværdier for BMI ændrer sig med alderen hos børn og unge. BMI tager ikke højde for kropssammensætning, hvorfor BMI ikke bør være det eneste mål for behandling af svær overvægt.

Wegovy® må ikke være førstevalg til behandling eller enkeltstående behandling af svær overvægt til unge over 15 år. Den unge skal derfor på forhånd have haft mindst ét mislykket forsøg på at tabe sig.

Før behandling med Wegovy® overvejes, skal livsstilsændringer, såsom kaloriereduceret kost og øget fysisk aktivitet, have været afprøvet i minimum 3-6 måneder inden for det seneste år.

Medicinen må ikke stå alene, men skal suppleres med livsstilsændringer.

FIT for LIVET tilbyder ikke ‘off-label’ behandling med Wegovy® til unge, som ikke opfylder betingelserne. Medicinen udskrives derfor kun inden for de specifikke anvendelser og indikationer, som den er godkendt til af sundhedsmyndighederne.

Før du eller dit barn kan tilmeldes FIT for LIVET, skal vi sikre,
at du eller dit barn er egnet til medicinsk vægttab.

BMI beregner - fra 15

Weight

Er du eller dit barn mellem 15-18 år?
Vælg køn
ft
in
lbs

BMI

BMI
Du er undervægtig og ikke egnet til medicinsk vægttab
Du er normalvægtig og ikke egnet til medicinsk vægttab

Du kan være egnet til medicinsk vægttabsbehandling hos os.

KONTAKT OS

Du kan være egnet til medicinsk vægttabsbehandling hos os.

KONTAKT OS

Du kan være egnet til medicinsk vægttabsbehandling hos os.

KONTAKT OS

Du kan være egnet til medicinsk vægttabsbehandling hos os.

KONTAKT OS

Du kan være egnet til medicinsk vægttabsbehandling hos os.

KONTAKT OS

Du kan være egnet til medicinsk vægttabsbehandling hos os.

KONTAKT OS

Du kan være egnet til medicinsk vægttabsbehandling hos os.

KONTAKT OS

Du kan være egnet til medicinsk vægttabsbehandling hos os.

KONTAKT OS

Du kan være egnet til medicinsk vægttabsbehandling hos os.

KONTAKT OS

Du kan være egnet til medicinsk vægttabsbehandling hos os.

KONTAKT OS

Du kan være egnet til medicinsk vægttabsbehandling hos os.

KONTAKT OS

Du kan være egnet til medicinsk vægttabsbehandling hos os.

KONTAKT OS

Hvem kan ikke få behandling?

Personer med: 

 • Diabetes type 1+2
 • Tidligere akut pancreatitis
 • Nedsat nyrefunktion 
 • Ikke medullær thyroid carcinoma eller disposition herfor  
 • Multipel Endokrin Neoplasi-syndrom type 2
 • Allergi mod indholdsstoffer
 • Graviditet, snarlig planlagt graviditet eller amning
 • Inhabilitet

Om forløbet hos FIT for LIVET

Tilmelding og opstart

Er du ung og mellem 15 til 18 år, kan du selv bestemme og give samtykke til opstart af behandlingen, hvis du opfylder betingelserne for et medicinsk vægttabsforløb.

Sådan kommer du i gang:

 1. Som ung patient tilmelder du dig selv forløbet, men vi skal også have oplysninger om dine forældre, herunder deres CPR-nummer, navn, adresse, mobilnummer og e-mail.
 2. Dernæst får du tilsendt og skal udfylde et spørgeskema om mål, kost, livsstil mv. 
 3. Du booker herefter en forundersøgelse, som er en videokonsultation med en læge. Her gennemgår vi spørgeskema, kost, motion, vaner, vores forløb, medicin mv. og lægger en plan for dit forløb.
 4. Herefter får du udskrevet Wegovy®, som du skal hente på apoteket.
 5. Opfølgninger vil være på telefon/video hver 4. uge de første 12 uger (før hver optrapning), herefter ved behov og minimum hver 12. uge. Der vil altid være en opfølgning forud for ny receptudskrivelse.

App
Du får adgang til FIT for LIVETs app, som vil blive tilbudt som et hjælperedskab til kost og motion.

Støttegruppe
Du kan blive medlem af vores støttegruppe ved at melde dig ind i facebookgruppen fitforlivet.dk – Wegovy.

Ubegrænset vejledning
Du har ubegrænset adgang til vores læger og sygeplejersker efter behov. Vi svarer som regel hurtigt på henvendelser.

Hvad er forskellen på forløbet for voksne og unge?

Unges vægttabsforløb adskiller sig ved at have en tættere og hyppigere opfølgning og med forældreinddragelse. Talje- og højdemålinger indgår i opfølgningen, og der kan være løbende forældreinformation.

Normalt er det praktiserende læger (speciallæger i almen medicin), der er ansvarlige for at følge og vurdere vækst og udvikling hos børn og unge.

Hos FIT for LIVET vil den virksomhedsansvarlige også være en speciallæge i almen medicin, men med ekspertise i vægttabsmedicin.

Derudover er forundersøgelsen en videokonsultation.

Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg under hele dit forløb. Du vil derfor få tilknyttet en kontaktlæge, der følger dig gennem hele dit forløb. Generelt for alle er det altid muligt at få ekstra opfølgning, hvis der er behov for det.

Forældreinformation om behandling

Forældrene spiller en afgørende rolle i at støtte de unge, så de får gavn af behandlingen og kan hjælpe med at indføre og fastholde sunde vaner. Dette inkluderer både de mere praktiske forhold som fx indkøb, madlavning og mulighed for fysisk aktivitet, såvel som generel støtte til de unge. Forældrene vil derfor blive inddraget i behandlingen for at sikre, at de er indforstået med omfanget og varigheden af forløbet.

En del børn og unge har tidligere forsøgt at opnå vægttab (fx på julemærkehjem), men har senere oplevet at tage på igen. Et medicinsk forløb kan være en nødvendig hjælp i kombination med livsstilsændringer. FIT for LIVET mener grundlæggende, at overvægtige unge, som opfylder kriterierne, bør have ret til at få et forløb.

Vores behandling varetages af læger med særlig viden og erfaring inden for vægttabsmedicin. Med ubegrænset rådgivning, hurtige svartider og uden ventetid.

Dine forældres samtykke er ikke nødvendigt for at modtage behandlingen. Forældremyndighedsindehaver, det vil sige de(n) af dine forældre, der har forældremyndighed over dig, skal informeres om opstart og have samme information om behandlingen, som du får som patient. 

Du kan læse mere om informeret samtykke for børn og unge her.

Ved uenighed om din behandling

Hvis en af dine forældre er uenige i, at du får behandling med vægttabsmedicin, kan du alligevel lovligt godt blive behandlet med vægttabsmedicin. Hvis begge dine forældre er imod medicinsk vægttabsbehandling, står du, afhængigt af din alder og modenhed, i en svær situation, fordi du opnår det bedste resultat med støtte fra omgivelserne. 

Ikke desto mindre kan vi fortsat lovligt behandle dig, men vi forbeholder os ret til at afvise at behandle dig, hvis vi skønner, at det ikke vil være til dit bedste.

Opfølgning på behandling

Til forundersøgelsen lægger vi sammen en plan for, hvad der skal arbejdes på til næste opfølgning. Punkterne gennemgås på de opfølgende konsultationer.

Opfølgning på behandlingen indebærer desuden talje- og højdemålinger, opfølgende spørgeskemaer eller telefonkonsultationer inden for fastlagte tidsintervaller, så vi kan følge effekten af behandlingen. Her vurderer vi også effekten af medicinen samt bivirkninger, og der tages stilling til, hvorvidt der er behov for optrapning eller ej.

Ubegrænset adgang til læger og sygeplejersker

Du har ubegrænsede muligheder for råd og vejledning undervejs i forløbet og efter behov. Er der den mindste tvivl om behandlingen eller kost, kan du altid kontakte os, hvis du har spørgsmål. Vi svarer som regel hurtigt, og vi vil altid være rigtig glade for at kunne hjælpe og støtte dig undervejs, når du kontakter os. 

Forundersøgelsen (videokonsultation)

Til forundersøgelsen, som er en videokonsultation med lægen, skal forældrene være til stede, da det er vigtigt, at de også er involveret i forhold til kost og ændring af vaner. Opbakning fra forældrene er afgørende for, at de unge kan få succes med vægttabet.

Vi gennemgår:

 • Besvarelse af spørgeskema tilsendt forud for forundersøgelsen
 • Hvad er afprøvet før (div. kure, regionale tilbud, julemærkehjem, egen læge)
 • Vaner og udfordringer omkring kost
 • Nuværende motionsvaner og evt. mål
 • Søvn
 • Skærmforbrug
 • Sociale liv (alkohol/rygning mv.)
 • Psykosociale tilstand og evt. udfordringer (herunder skilsmisse, skole, venner)
 • Forløbet hos FIT for LIVET
 • Medicinen (herunder virkninger, bivirkninger, optrapninger osv.)

Sammen lægger vi en plan for, hvad der skal arbejdes på til næste opfølgning. Punkterne indgår i de opfølgende konsultationer sammen med vægt, højde- og taljemål.

Såfremt den ene forælder ikke deltager, sendes et informationsbrev med information om opstart og samme information om behandlingen, som gives til konsultationen.

For unge kvinder vil der indgå dialog om sikker prævention.

Hvis det ikke er muligt, at en eller begge dine forældre deltager, skal du vide, at vi er forpligtet til at informere den forælder/begge forældre, som ikke er til stede, om at du påbegynder behandlingen med vægttabsmedicin.

Hvad koster Wegovy® til unge?

Wegovy® vægttabsforløb til unge koster 699 kr. hver 4. uge hos FIT for LIVET. Abonnementet er uden binding eller opstartsgebyr og kan opsiges til enhver tid. Medicin er ikke inkluderet (se medicinpriser på vores prisside). 

Hvad får du som ung patient med et vægttabsforløb hos FIT for LIVET?

 • Rådgivning af læger og sygeplejersker med særlig ekspertise i medicinsk vægttab
 • Recept på slankemedicin fra Novo Nordisk
 • Vores metode til at mindske eventuelle bivirkninger
 • Vejledning i injektionsteknik
 • Ubegrænset antal opfølgende samtaler efter behov
 • Adgang til lukket Facebook-gruppe for medlemmer
 • Adgang til FIT for LIVETs app med indhold om kost og motion

Hvilke bivirkninger har medicinen?

De mest almindelige bivirkninger ved Wegovy® er: kvalme, diarré, opkastninger, æggebøvser, forstoppelse, oppustethed, sure opstød, hovedpine, træthed og svimmelhed. Bivirkningerne er som regel forbigående og af få dages varighed. 

Har du bivirkninger, skal du altid kontakte os. Er der det mindste, vil vi hos FIT for LIVET altid være behjælpelige med råd og vejledning i netop din situation. Du kan læse mere om bivirkninger her.

Skal overvægtige unge have en kostplan?

Når du er på vægttabsmedicin, behøver du ikke at følge en bestemt kostplan. Vi anbefaler at følge de almindelige kostråd. Du bør dog mindske dit indtag af usund mad og usunde drikkevarer (dvs. søde sager, chips, junkfood, sodavand / energidrikke, alkohol mv.) for at få størst mulig effekt af medicinen og færrest bivirkninger.

Hvor meget motion skal unge dyrke?

I starten af forløbet afklares det, hvad de unge har behov for i forhold til at komme i gang / fastholde nogle gode motionsvaner.

For at modvirke tab af muskelmasse med potentielle konsekvenser for normal vækst og udvikling opfordres de unge til at styrketræne. Den seneste forskning (med voksne) har vist, at træning, under og efter et medicinsk vægttab, kan hjælpe med at fastholde vægttabet i op til et år efter ophør med vægttabsmedicin.

Den unge får adgang til FIT for LIVETs app, som vil blive tilbudt som et hjælperedskab til kost og motion.

Generelle motionsråd

Vi opfordrer til at dyrke daglig motion efter evne. Det kan være i form af sport eller daglige gåture. Ved 10.000 skridt forbrænder du mellem 3-500 kalorier afhængig af din kropsvægt. 

Det er gavnligt at være fysisk aktiv i mindst 60 minutter om dagen med moderat til høj intensitet ud over de normale daglige aktiviteter. Det er også en god idé at inddrage aktiviteter med høj intensitet mindst 3 gange om ugen i mindst 30 minutter for at bevare eller øge kondition og muskelstyrke. Aktiviteterne kan også bidrage til at forbedre knoglestyrken og bevægeligheden.

Jeg har set, hvordan denne medicin kan ændre liv, og det motiverer mig til at dele min erfaring gennem FIT for LIVET

_BUS7228_MitWerk_Jesper_Square

Blodprøver og Wegovy®

FIT for LIVET tager ikke rutinemæssige blodprøver før opstart på behandlingen med Wegovy® for unge. Blodprøver mod egenbetaling tilbyder vi, hvis det ønskes. Unge patienter er som udgangspunkt raske, men eventuelle følgetilstande kan skyldes selve overvægten.

Sygdomsfølger af overvægt hos børn

Forskning har vist, at op til 50% af danske børn, der startede behandling mod svær overvægt ved en gennemsnitlig alder på 11,5 år har begyndende eller reelt forhøjet blodtryk, fedtlever, dyslipidæmi, søvnapnø og prædiabetes. 

Derudover er det velkendt, at overvægt påvirker hormonbalancen, så det kan medføre en feminisering af kropsbygningen hos drenge. 

Amerikanske anbefalinger identificerer omkring 20 komplikationer forbundet med svær overvægt hos børn og unge. Hvis overvægten ikke behandles har børnene en tendens til at forblive svært overvægtige som voksne og en øget risiko for hjertekarsygdomme, diabetes og flere former for kræft, som mindsker levetiden og øger helbredsrisikoen.

Udpluk af følgesygdomme ved svær overvægt hos børn og unge:

 • Astma
 • Obstruktiv søvnapnø
 • Galdesten
 • Fedtlever
 • Platfod
 • Ledsmerter
 • Hypertension
 • Koagulatopi
 • Kronisk inflammation
 • lavt selvværd, spiseforstyrrelse, depression og lav livskvalitet
 • Type 2-diabetes

Tidlig indsats er nødvendig

En ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at mange børn og unge i dag er overvægtige. Blandt de 14-15-årige er 19% enten overvægtige eller svært overvægtige.

Ifølge en ny dansk undersøgelse har overvægtige børn højere niveauer af blodsukker og blodtryk samt en mindre gunstig fedtprofil i blodet allerede i deres tidlige skoleår sammenlignet med normalvægtige børn på samme alder. 

En tidlig indsats og erkendelse af overvægt som en potentielt alvorlig sundhedstilstand er nødvendig for at forhindre alvorlige sundhedsproblemer senere i livet.

Det handler ikke om dovenskab

Genetiske faktorer og formentlig mange andre årsager har betydning for, hvorfor vi bliver overvægtige. Det er derfor ikke nødvendigvis din egen skyld, at du er overvægtig. Det at mærke sult er et grundlæggende instinkt, der opfordrer den sultne til at spise. Det handler ikke om, at man er en svag person eller doven osv. 

Udviklingen af overvægt har traditionelt været set som et resultat af en usund livsstil, hvor man indtager for mange kalorier og bevæger sig for lidt. Dog er svær overvægt en kompleks sygdom, hvor mange faktorer spiller en rolle, og her er en simpel forståelse af energibalancen ikke længere tilstrækkelig.

Årsagerne til overvægt er komplekse

Udover kost og fysisk aktivitet spiller genetik, hormonregulering og psykologiske og sociale påvirkninger, søvn, kejsersnit ved fødsel og medicin en betydelig rolle sammen med epigenetik og mikrobiom. Epigenetik handler om ændringer i genernes aktivitet, der påvirker, hvordan vores arvede gener fungerer. Mikrobiom refererer til samfundet af mikroorganismer i vores tarm, som spiller en vigtig rolle i fordøjelsen og påvirker vores sundhed og immunsystem.

Kontrol af fedtmassen involverer et komplekst system af hormoner, hvor hormonet leptin spiller en central rolle. Leptin er et hormon, der frigiver fedtvæv og regulerer fedtmassen. Leptinniveauerne påvirker appetit, stofskifte og energiforbrug, men er mindre effektive hos svært overvægtige.

Mange slankekure har desuden en tendens til ikke at give varige resultater og kan endda føre til, at man tager de tabte kilo på igen. Behandling med medicin til vægttab kan mindske sulten og reducere trangen til usund mad, hvilket kan være en mere effektiv tilgang til vægtkontrol på lang sigt.